Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy

Milé rodiny,

dovolte nám vás pozvat na akci "Betlémské dary".

Ve středu 6. ledna 2016 se v zahradě Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí uskuteční první ročník dobročinné akce s názvem Betlémské dary. Pro všechny seniory, opuštěné, potřebné, osamělé nebo sociálně slabé bude akce příjemným vyvrcholením a zároveň zakončením vánočních svátků. Zúčastněné jistě zahřeje teplá polévka zdarma a potěší krátký kulturní program.

Dobročinná akce, která je naplánována na Tříkrálový svátek 6. ledna 2016, se uskuteční v zahradě Augustiniánského opatství od 13.00 do 16.00 hodin. Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma a vítáni jsou všichni, především však ti, kdo se cítí ve svém životě osamělí nebo naopak chtějí dobrým skutkem potěšit všechny potřebné. Proto je smyslem této společenské akce sbližování všech návštěvníků.

Sledujte Facebook - https://www.facebook.com/betlemskedaryTým Rodinných pasů

 

Jihomoravský kraj, projekt Rodinné pasy je financován Jihomoravským krajem

Sun Drive Communications s.r.o., Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034