Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasyVážení držitelé Rodinných pasů,

v letošním roce oslavil projekt Rodinné pasy Kraje Vysočina své šesté narozeniny. Během této doby se Rodinné pasy staly zavedenou značkou. Dobře „našlápnuto“ mají také Senior pasy.

Aby se oba projekty, které jsou součástí prorodinné politiky Kraje Vysočina, nadále rozvíjely a dělaly Vám radost, prosíme Vás o Vaši účast v rámci dotazníkového šetření. Zda byste si našli pár minut a věnovali je vyplnění bodového dotazníku.

Smyslem dotazníkového šetření je získat od Vás zpětnou vazbu a tím pádem Vaše zhodnocení, jak jste spokojeni se službou Rodinných/Senior pasů.

Dotazník naleznete pod tímto odkazem:

http://extranet.kr-vysocina.cz/dotaznik-pasy/

Na jedné straně jde o zhodnocení naší práce, na druhé straně Vás prosíme o možné připomínky, které povedou ke zlepšení obou systémů podpory.

V případě otázek č. 1, 4, 6 a 7 můžete využít jedné odpovědi.

V případě otázek č. 2, 3 a 5 můžete využít více než jedné odpovědi.

U posledních tří otázek Vás prosíme o Váš komentář, pokud jej budete chtít připojit.

Následně, prosím, klikněte na tlačítko odeslat.

Naším přáním je, abychom Vám byli stále blíž a abychom Vám poskytli další slevy a výhody a nejen to. Na základě Vašeho vyplnění získáme potřebnou odezvu a také směrodatné informace. Vaše odezva nám napomůže k dalšímu směřování a zlepšování obou projektů.

Tímto děkuji za Váš čas a Vaši spolupráci, přičemž věřím, že společnou spolupráci dosáhneme kýženého zlepšení.

Dotazníkového šetření je možné se zúčastnit do 15. listopadu. V tento den bude dotazníkové šetření uzavřeno a Vaše odpovědi se začnou zpracovávat.

S pozdravem

Váš

Mgr. et Bc. Petr Krčál

sociální pedagog,

radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politikyRodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034

Kraj Vysočina, projekt Rodinné pasy je financován krajem Vysočina

vysocina@rodinnepasy.cz

vysocina.rodinnepasy.cz