Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy1.říjen je Mezinárodní den seniorů


Nezapomeňte na své rodiče a prarodiče a oslavte s nimi jejich svátek.

5.10.2013 slavíme v Třebíči...Více informací o Svátku seniorů získáte na www.SvatekSenioru.cz


Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034

Kraj Vysočina, projekt Rodinné pasy je financován krajem Vysočina

vysocina@rodinnepasy.cz

vysocina.rodinnepasy.cz