Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy


Maminko, tatínku,

Babičko, dědečku,

Vážené rodiny,

dovolte mi Vás svým jménem pozvat na společné prožití Dne s Krajem Vysočina. Velká zábavní show, která je určená pro veřejnost bez rozdílu věku, se uskuteční 27. září 2013 od 13:00 hodin na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Pro dříve narozené bude od 13:00 hodin zpívat duo Josef Zíma a Yvetta Simonová. V 15:00 hodin Kraj Vysočina představí nového maskota Zimní olympiády dětí a mládeže, v 16:00 hodin potěší svým hravým programem nejmladší děti Michal Nesvadba z Kouzelné školky a odpoledne plné zábavy uzavře v 18:00 hodin koncert Petra Bende a Pavla Helana.

Celé odpoledne bude na Masarykově náměstí v Jihlavě připraven i bohatý doprovodný program. Kromě nabídky služeb Senior Pasů a Rodinných Pasů Kraje Vysočina, které Vám slouží k Vaší spokojenosti, budou k vidění ukázky zemědělské techniky a klubu Czech Spitfire. Soutěžit bude možné v dojení mléka nebo například v třídění odpadu a znalostech bezpečnosti silničního provozu s BESIPEM. Prezentovat se budou výrobci potravin z regionu.

Mimoto dojde v tento den ke křtu vlaku Rodinných a Senior pasů, tudíž Vám budeme zase o něco blíž. Na hlavní vlakové nádraží v Jihlavě, kde se křest uskuteční, dorazí rodinný vlak po 10. hodině odpolední. Samotný křest je na programu v 11:45.

Kompletní program naleznete zde.

Těším se na setkání s Vámi!

Váš


Mgr. et Bc. Petr Krčál

sociální pedagog,

radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky
Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034

Kraj Vysočina, projekt Rodinné pasy je financován krajem Vysočina

vysocina@rodinnepasy.cz

vysocina.rodinnepasy.cz