Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy


Oslavte s námi Svátek seniorů

Na první den měsíce října připadá Mezinárodní den seniorů. U této příležitosti jsme v AFI Palace v Pardubicích připravili oslavu. Vezměte svoje blízké - rodiče, babičky, dědečky a přijďte v úterý 1. října za námi. Začínáme ve 14 hodin.
Slovem bude provázet moderátorka Marie Tomsová.
DOPROVODNÝ PROGRAM:


14:00 Jiří Helán
14:10 Přivítání hostů
14:15 Jiří Helán
15:00 Oficiální zahájení za účasti představitelů kraje
15:30 Josef Sochor
16:00 Naďa Urbánková
16:30 Jiří Helán
17:00 Ukončení akce


Změna programu vyhrazena!

Vstup zdarma!

Pardubický kraj, projekt Rodinné pasy je financován Pardubickým krajem

Rodinné pasy, P.O.BOX 24, 53002 Pardubice, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034

pardubice@rodinnepasy.cz

www.rodinnepasy.cz