Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy


Dotazník pro rodiny Ústeckého kraje

Vážené rodiny,
níže v odkazu vás směřujeme na dotazník Rodinných pasů. Prosíme, abyste mu věnovali pár chvilek a vyplnili ho. Získaná fakta použijeme k dalšímu rozvoji projektu ve vašem kraji. Děkujeme za spolupráci a za váš čas.

http://www.rodinnepasy.cz/cs/dotaznik/dotaznik-pro-rodiny-usteckeho-kraje.php
Ústecký kraj, projekt Rodinné pasy je financován Ústeckým krajem

Rodinné pasy, P.O.BOX 130, 40001 Ústí nad Labem, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034

usti@rodinnepasy.cz

www.rodinnepasy.cz