Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy
Rodinné pasy pomáhají při povodních


Vážené a milé rodiny,

Prostřednictvím humanitární organizace ADRA jsme se připojili k adresné pomoci rodinám zasaženým povodněmi v severních a středních Čechách. Po akutní podpoře v prvních dnech povodní přichází stejně naléhavá pomoc s obnovou bydlení, čištění studní, sanací omítek nebo pomocí při vysoušení.

Můžete se připojit k finanční sbírce na tyto účely jakýmkoliv obnosem. Účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391. Platbu můžete realizovat prostřednictvím online platební brány na http://www.adra.cz/povodne-2013. Zde také můžete získat potvrzení o platbě. O realizaci pomoci vás budeme průběžně informovat, další informace také najdete na výše zmiňovaném webu

Tým Rodinných pasů

Projekt Rodinné pasy je financován těmito kraji:

 

info@rodinnepasy.cz

www.rodinnepasy.cz