Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasyRODINÁŘE KRAJE VYSOČINA

Vážení držitelé Rodinných pasů Kraje Vysočina,

dovoluji si vás co nejsrdečněji pozvat ke sledování cyklu RODINÁŘŮ Kraje Vysočina, věnovaných výchově dětí.

Z pohodlí domova vám umožníme online setkání s lektorem Zdeňkem Martínkem, se kterým jsme pro vás připravili celkem tři RODINÁŘE. Věnovat se budeme správnému nastavení hranic ve výchově dětí, zvládání vzteku a prevenci před dětskou agresí a šikanou.

PaedDr. Zdeněk Martínek je absolvent Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika, specializace psychopedie, etopedie, sociální patologie. Pracuje v Pedagogicko psychologické poradně v Pelhřimově. Ve své praxi se zabývá především agresí a agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou ve školních kolektivech.

K živému vysílání RODINÁŘŮ se připojíte velice jednoduše prostřednictvím přihlašovacích odkazů, které naleznete zde:

https://www.kr-vysocina.cz/rodinare-kraje-vysocina/d-4104999/p1=63881.

RODINÁŘE vysíláme zdarma každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin až do konce května. Pevně věřím, že si vyberete z nabízených témat a lektorů a společně se potkáme u některého z nich.

Příjemné sledování přeje

Mgr. Jan Tourek

radní Kraje Vysočina pro sociální, rodinnou a seniorskou politikuRodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034

Kraj Vysočina, projekt Rodinné pasy je financován krajem Vysočina

vysocina@rodinnepasy.cz

vysocina.rodinnepasy.cz