">

Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy


Jihomoravské dožínky 2019 


1. září  Brno, Mendlovo náměstí a areál Augustiniánského opatství

10:00 dožínkový jarmark řemesel a regionálních produktů, program pro děti
10:00 kulturní program:
10:00 Mr Swing Brno
11:00 bohoslužba (bazilika Nanebevzetí Panny Marie)
11:00 Dožínky s radostí z Divadla Radost
11:30 Dechová hudba Bojané
12:30 Folklorní soubor Javorník
13:00 folklorní soubor Jánošíček
13:40 Folklorní soubor Javorník
13:00 dožínkový průvod (od krajského úřadu z Žerotínova náměstí přes ulice Joštova, Rašínova, náměstí Svobody, Zámečnická, Dominikánská, Šilingrovo náměstí, Pekařská, na Mendlovo náměstí) do kroku hraje: Palavanka
14:00 dožínkové pásmo - folklorní kroužek Šohajíček Násedlovice
14:30 slavnostní pozdravení hejtmana, poděkování za úrodu, zdravice hostů
15:00 vyhlášení výsledků soutěže a předání cen soutěží „Regionální potravina“ a „Zlatá Chuť jižní Moravy“
Křest knihy
16:00 kulturní program: Dětské taneční studio Ondrášek
17:00 happening na Mendlově náměstí - pokus o rekordní dožínkový věnec (MENDELU)
18:00 Ondrášovské putování - koncert VUS Ondráš
19:30 ukončení


Doprovodný program
• Stánky regionálních potravin od účastníků soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje a Zlatá Chuť jižní Moravy – ochutnávka a prodej
• Asociace soukromého zemědělství - přehlídka zemědělské techniky soudobé i historické, ukázka hospodářských zvířat a zemědělská naučná stezka pro děti, prezentace chovu ovcí a koz, zpracování produktů
• Mendelova univerzita v Brně - prezentace včelařství, lesní pedagogika
• Zemědělský svaz - naučný stánek Zemědělství žije!
• Český svaz chovatelů – výstava drobného zvířectva, králičí hop (překážkový běh králíků)
• prezentace dobrovolných hasičů s historickou technikou
• prezentace profesionálních hasičů s moderní technikou
• přehlídka minipivovarů
• vinařský stan VF ČR – ochutnávka a prodej vína


Jihomoravský kraj, projekt Rodinné pasy je financován Jihomoravským krajem