Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy
Vážení držitelé Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina,

srdečně si vás dovoluji pozvat na nejpestřejší festival jídla v Kraji Vysočina „BAREVNOST CHUTÍ“, který se bude konat 25. května v Jihlavě.

Vaše oči spatří nepřeberné množství regionálních, typicky českých i cizokrajných pokrmů a potravin. Váš nos ucítí nepřeberné množství vůní. Vašimi ústy projde nepřeberné množství chutí. Čekají na vás luxusní ochutnávky, klasická i originální jídla a potraviny, interaktivní workshopy, spousta inspirace a kulinářských zážitků. A ještě si vás, držitele Rodinných a Senior pasů, dovolím potěšit 20% slevou, kterou ušetříte na vstupném.

Těším se na setkání s vámi a slibuji nezapomenutelný gastronomický zážitek.

Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí
a nestátních neziskových organizací


Podrobné informace k festivalu naleznete v přiloženém letáčku či na webových stránkách www.barevnostchuti.cz.


Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034

Kraj Vysočina, projekt Rodinné pasy je financován krajem Vysočina

vysocina@rodinnepasy.cz

vysocina.rodinnepasy.cz