Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasyPřijďte mezi nás, dobrovolníci jsou potřeba

Vážení držitelé Rodinných pasů Kraje Vysočina,

dovolte, abych vás, aktivní rodiče, oslovil a nabídl inspiraci k využití vašeho volného času, získání nových zkušeností, zážitků, vzdělávání, a to vše ve prospěch druhých.

Dlouhodobě se snažíme, aby se lidé v Kraji Vysočina měli dobře. Jsou však mezi námi takoví, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Jsou to lidé osamělí, hendikepovaní, dlouhodobě upoutáni na lůžko, lidé v domovech pro seniory, atd. A někdy stačí opravdu málo, chtít a mít radost pomoci těmto potřebným. Stačí třeba společná procházka, posezení u kávy, společně si zahrát nějakou stolní hru, předčítání nebo jenom obyčejné popovídání. Čas takto strávený obohatí obě zúčastněné strany a může pomoci k lepší psychické a fyzické kondici.

Veškeré podrobnosti o dobrovolnictví v Kraji Vysočina naleznete na www.kr-vysocina.cz/dobrovolnictvi. Pro více informací či zapojení do dobrovolnických aktivit kontaktujte Mgr. Irenu Hambálkovou na telefonu 564 602 844 či mailu hambalkova.i@kr-vysocina.cz.

Věřím, že vám není lhostejný život lidí, kteří potřebují pomoc a máte chuť se společensky angažovat a podílet se na tolik potřebné práci dobrovolníků.

S úctou váš


Mgr. Pavel Franěk

náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí

Tato aktivita je v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0007828“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Jedna z klíčových aktivit projektu je zaměřena na podporu dobrovolnické služby.Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034

Kraj Vysočina, projekt Rodinné pasy je financován krajem Vysočina

vysocina@rodinnepasy.cz

vysocina.rodinnepasy.cz