Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy

Milé rodinky z rodiny Rodinných Pasů
dovolujeme si Vás informovat o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Je to nový právní předpis Evropské unie, který výrazně zvýší ochranu osobních údajů občanů. GDPR vstupuje v účinnost od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

I nám záleží na ochraně vašich osobních údajů, proto navštivte naše webové stránky
www.rodinnepasy.cz, kde najdete odkaz, s jehož pomocí své osobní údaje zkontrolujete a udělíte potřebný souhlas společnosti Sun Drive Communications s.r.o. (IČO:26941007), koordinátoru projektu Rodinné Pasy. Při uvedení nového souhlasu vám nadále bude možné zasílat časopis, informace o připravovaných akcích apod. Váš souhlas je kdykoli odvolatelný!

Můžete se na nás obrátit i telefonicky, na infolince 543 211 254 nebo na e-mailu
info@rodinnepasy.cz , kde vám pomůžeme s udělením tohoto souhlasu.

Jsme rádi, že jste součástí tohoto projektu a vaší podpory si velmi vážíme!

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Udělením souhlasu držitel karty Rodinný Pas souhlasí se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů Sun Drive Communications, s.r.o., IČO: 26941007 (dále jen „správce“), jakož i s jejich předáváním dalším zpracovatelům na základě smluvního vztahu se správcem, a to partnerům projektu Rodinné pasy, za účelem realizace projektu Rodinné pasy, zejména identifikace účastníků projektu Rodinné pasy, vydání a zaslání karty Rodinný pas, vedení databáze účastníků projektu Rodinné pasy a v návaznosti na něj realizovaných služeb, včetně nabízení a poskytování slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného a technického poradenství, zasílání informací souvisejících s projektem Rodinné Pasy.

Dále uživatel karty Rodinný Pas po zařazení do projektu Rodinné pasy uděluje souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, zejména pro obchodní a marketingové účely, související s projektem.

ZDE UDĚLTE SOUHLAS

Souhlas je dobrovolný a platí po dobu trvání projektu Rodinné pasy, přičemž je kdykoli odvolatelný. Údaje budou uloženy ve formě této žádosti a v digitální podobě. V ostatním ze zpracování osobních údajů správcem a všemi zpracovateli řídí obecně závaznými právními předpisy.

Souhlas lze kdykoli odvolat na adrese pracoviště správce: Sun Drive Communications s.r.o., Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, a to písemně, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@rodinnepasy.cz.