Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy

Vážení držitelé Rodinných pasů Kraje Vysočina

Přichází nejkrásnější období roku – doba vánoční. Do Štědrého dne zbývá několik málo dní a mnozí z nás, především ti nejmenší, již netrpělivě očekávají příchod Ježíška.

K Vánocům patří také splněná přání. Jsem rád, že naše přání, aby se všechny rodiny na Vysočině měly dobře, se daří naplňovat. V tomto směru činíme maximum. Podporujeme nejen rodiny s dětmi, ale také seniory. Jistě mi dáte za pravdu, že propojování generací a rozvíjení mezigeneračního dialogu má smysl a přináší spoustu přínosného pro obě strany. Chceme na tomto pracovat i v příštím roce a pokračovat v aktivitách, které vám dělají radost.
I Vánoce jsou časem, kdy se schází celé rodiny a kdy trávíme čas s těmi, které máme rádi. Užijte si těchto nezapomenutelných chvil v radosti a ve zdraví!

Šťastné a spokojené Vánoce přeje
VášMgr. Pavel Franěk

náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací

Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, tel.: +420 543 211 254 a +420 543 332 034

Kraj Vysočina, projekt Rodinné pasy je financován krajem Vysočina

vysocina@rodinnepasy.cz

vysocina.rodinnepasy.cz