Čendovinky - Moje milé rodinky, přečtěte si novinky:

Rodinné pasy


Milé rodiny,

v roce 2015 se Kroměříž stala prvním městem zapojeným do projektu Rodinné pasy, v jehož rámci mohou rodiny s dětmi získat u smluvních partnerů slevy na zboží a služby. Váš velký zájem o kartu Rodinný pas byl důvodem, proč jsme v roce 2016 prodloužili smlouvu s provozovatelem této služby do konce roku 2018.

Ke konci roku 2016 se přímo v Kroměříži nachází 53 poskytovatelů slev. V rámci dalšího rozvoje projektu v našem městě bychom rádi počet poskytovatelů rozšířili. Z tohoto důvodu by nás zajímalo, jaký okruh poskytovatelů nejvíce preferujete.

Kliknutím na slovo "ANKETA" se dostatne přímo do dotazníku.

ANKETA

Děkujeme, že se účastníte naší anonymní ankety.

Vaše Město Kroměříž

.......................................................................................................................................................................


Rodinné pasy připomínají

Milé rodiny,

zkontrolujte si prosím platnost Vaší karty! Platnost je vyznačena na přední straně Vašeho Rodinného pasu. Pokud Vám tato platnost již skončila nebo končí, kontaktujte nás prostřednictvím tel. linky nebo e-mailem kromeriz@rodinnepasy.cz. Na základě kontroly Vašich údajů Vám vystavíme karty nové.

Rádi bychom Vám připomněli pravidla užívání karty Rodinný pas:
.......................................................................................................................................................................
Únor je měsícem lásky a vztahů. Nejen Valentýn, svátek zamilovaných, připadá na druhý únorový týden, ale také Národní týden manželství.

Jelikož je únor měsícem lásky a vztahů, rozhodli jsme se Vás blíže seznámit s Národním týdnem manželství. Cílem tohoto projektu je posílení manželských/partnerských vztahů a povědomí o dovednosti vztahového soužití.

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Do projektu se zapojují různé organizace, podporující rodinu a manželské soužití. Více na www.tydenmanzelstvi.cz

Jde o podporu párů, kteří chtějí uzavřít manželství, ale i těch, kteří si myslí, že to pro ně není. Nesmíme zapomenout na ty, kteří již v manželském svazku jsou. Základní motto Národního týdne manželství je: „Nic není samozřejmé“.

Šest vztahových cvičení, pro zdravou kondici partnerského soužití:


1. Nic není samozřejmé! Nebojte se, všímat si, vidět, vnímat a pojmenovávat to, co partner pro Vás, pro rodinu dělá a znamená. Nebojte se partnerovi vyjádřit vděčnost, poděkovat, ocenit ho za konkrétní čin. Využívejte k tomu veškeré dostupné zdroje – slova, dárky, SMS nebo vzkaz.

2. Stále poznávejte! Nebojte se znovu poznávat svého partnera jako někoho nového, přestože s ním žijete několik let. Hledejte, pozorujte, vnímejte, co Váš partner považuje za projev náklonnosti a učte se takto svůj vztah k němu vyjadřovat. Stejně, jako čas mění Vás vztah, měníte se s dobou Vy i Váš partner.

3. Věnujte čas svému partnerovi! Plánujte a udělejte z vašeho vztahu nejdůležitější položku v diáři, na kterou nechcete a nemůžete zapomínat. Každý den, každý týden, každý měsíc, určitý čas strávený jenom ve dvou, s partnerem. Plánujete společně, smějte se, mějte společné aktivity.

4. Učte se komunikovat! Z počátku to může být trochu strojené. Naučte se položit otázku, vyslechnout si odpověď, neskákat do řeči, nerozebírat a hlavně poděkovat! Ptejte se na běžné věci, jaký jste měli den, co vás potěšilo. Řekněte partnerovi, proč Vás umí rozesmát, čeho si na něm ceníte, v běžných situacích, ale i celkově. Postupem se taková komunikace stane přirozenější.

5. Mějte odvahu přiznat chybu a omluvit se! „Ublížil jsem ti. Zranila jsem tě. Nedávám ti najevo, že si tě vážím. Znevažuji Tě před dětmi “. Jste-li v opačné roli, mějte odvahu kultivovaně sdělit, co s Vámi chování partnera dělá. Např. „Zlobí mě, když přijdeš domů pozdě, tím ti vlastně chci říct, že mi chybíš. Jsem mrzutá, protože se necítím milovaná. Pořád se ptám, abychom spolu alespoň nějak komunikovali“.

6. Radujte se a nebojte se, to projevit! Cílem obnovy partnerské lásky je návrat radosti, nové prožívání blízkosti, důvěry, intimity. Buďte vděčni i za miniaturní posuny a vyjadřujte svoji radost ze změny. Neberte nic jako samozřejmost!


Krásný únor, měsíc lásky, Vám přejí

Rodinné pasy Města Kroměříže

město Kroměříž

Rodinné pasy

kromeriz@rodinnepasy.cz

www.rodinnepasy.cz