INFOLINKA 543 211 254

Muzeum města Ústí nad Labem

25.09.2009 - Tisková konference u příležitosti podpisu smlouvy o spolupráci mezi Landesamt für Archäologie, Dresden a Muzeem města Ústí nad Labem dne 25. 9. 2009 v 10.00 hodin v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1)

Účastníci:

1) Dr. Regina Smolnik, zemská archeoložka, vedoucí Landesamt für Archäologie
2) Rainer Büchsenstein, obchodní ředitel Landesamt für Archäologie
3) Dr. Christoph Heiermann, referent pro práci s veřejností, Landesamt für Archäologie
4) Dr. Klaus Riedel, vedoucí oddělení „Museen und Archäologie“, Saské ministerstvo pro vědu a umění
5) Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel Odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR
6) Zástupce Statutárního města Ústí nad Labem, člen Rady města
7) PaedDr. Gustav Krov, ředitel Muzea města Ústí nad Labem
8) Mgr. Eliška Mezenská, archeoložka Muzea města Ústí nad Labem


Program:

uvítání, představení hostů, nástin obsahu smlouvy G. Krov 5 min
prezentace Landesamt für Archäologie R. Smolnik 15 min
prezentace Muzea města Ústí nad Labem G. Krov 10 min
představení stáže E. Mezenská 3 min
podpora spolupráce K. Riedel 3 min
podpora spolupráce T. Wiesner 3 min
podpora spolupráce člen Rady města 3 min
podpis smlouvy G. Krov, R. Smolnik, R. Büchsenstein 3 min
přípitek 3 min
občerstvení
50 min


Tisková konference bude simultánně tlumočena.

Muezum ÚnL - TK - 25.9.2009 
 

Kalendář akcí

Novinky z Facebooku