INFOLINKA 543 211 254

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

27.09.2016 - 04.10.2016 - Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku spojenou s prezentací stejnojmenné knihy PhDr. Markéty Skořepové,PhD. na téma „Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855“, která se koná 4. října 2016 od 17.00 hodin ve freskovém sále zámku pánů z Říčan. Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kniha, která bude během přednášky představena, se zabývá problematikou neúplných rodin ve venkovském prostředí konce 18. a první poloviny 19. století. Jejím základem se stalo studium matrik, gruntovních knih, pozůstalostních řízení a zpovědních seznamů, jež umožnily sledování života několika stovek rodin žijících na novorychnovském panství na Pelhřimovsku v letech 1785-1855. Práce zohledňuje demografické aspekty ovdovění a osiření, stejně jako dobové normy, který se týkaly ovdovělých rodičů a jejich osiřelých dětí. Největší pozornost se ale soustředí na konkrétní domácnosti, v nichž došlo k úmrtí otce nebo matky. Změny v sociálním postavení členů těchto rodin vedly k prosazování určitých strategií, které souvisely s držením a způsobem předávání obhospodařovaných usedlostí. Jejich ekonomická situace ovlivňovala postavení ovdovělých osob a osiřelých dětí ve venkovské společnosti a spoluurčovala jejich další životní vyhlídky.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. ve spolupráci s Kulturními zařízením města Pelhřimova a za podpory Rozvojového fondu Města Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na komponovaný pořad „Obnova kaple Kalvárie v Pelhřimově - Podíl paměťové instituce na revitalizaci památky“, který se koná 27. září 2016 od 16.30 hodin v Kostele Nalezení sv. Kříže - Kalvárie. Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

27. září 2016 v 16:30
Kostel Nalezení sv. Kříže – Kalvárie Pelhřimov
Obnova kaple Kalvárie v Pelhřimově – Podíl paměťové instituce na revitalizaci památky
V loňském roce byl po několikaleté celkové revitalizaci znovuotevřen neogotický kostel Nalezení sv. Kříže, nazývaný také kaple Kalvárie. Pohnutá historie této stavby a především mimořádný rozsah rekonstrukčních prací byl inspirací k uspořádání pořadu, který by připomenul nejen neblahý osud kaple, ale také mnohaleté plány na její rekonstrukci, částečné úspěchy, velké prohry a konečně její záchranu. Příspěvky přednášejících přiblíží historii Božích hrobů v Čechách a na Moravě a historii kaple samotné, prezentovány budou také její plány a fotografie ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, účastníci budou moci na revitalizaci kaple nahlédnout očima městského památkáře. Srdečně zveme všechny zájemce. 

Kalendář akcí

Novinky z Facebooku