INFOLINKA 543 211 254

Východočeské muzeum v Pardubicích

25.05.2016 - 01.06.2016 - Vážení návštěvníci, v krásném květnovém týdnu zveme na koncert a přednášku. Blížící se Mezinárodní den dětí oslavíme v neděli 29. 5. programem pro děti. Vstup do expozice hraček bude zdarma.
Program muzea na měsíc červen 2016.

FAMILY HÖNIG QUARTET
25. 5. v 18 h, kaple Tří králů, vstupné 100 Kč
Nepříliš běžné obsazení - tři flétny a klavír - dodává souboru originalitu a zvukovou zajímavost.
Vstupenky možno zakoupit v zámecké pokladně od 1. 5. 2016. Info: slepickova@vcm.cz, 606 241 128

KAREL IV. A ARNOŠT Z PARDUBIC V LITERATUŘE
26. 5. 2016 v 17 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Přednáška představí českého krále a římského císaře v literatuře, ukáže, jak jednotliví autoři vladaře vnímají a jak se odklánějí od historické skutečnosti. Opomenut nebude ani jeho souputník, Arnošt z Pardubic. Přednáší Dita Křišťanová.

KRÁSNÝ DĚTSKÝ DEN ANEB ZÁMKOHRANÍ
29. 5. od 13.30 do 18 h, areál pardubického zámku, vstup 50 Kč
Aktivně strávené odpoledne hlavně pro děti, ale i rodiče, s divadlem, koncerty a doprovodným programem. Připravila Dea Dealbata ve spolupráci s VČM.
Mixle v piksle - legendární dětská rockenrolová kapela.
Nešišlej - Amálka K. Třebická s kamarádkou a logopedické písničky pro odvážné děti.
Cirkus kus-kus - to je cirkus, který vznikne, když dvě sestry jednou dostanou chuť stát se klauny.
Golem - loutková pohádka na motivy starých židovských pohádek, obzvláště pak legendy o Golemovi.
V doprovodném programu se můžete těšit na mikroskopování, výtvarnou dílnu, orientační závod, žonglérskou dílnu, živá zvířátka nebo bublinkovou dílnu.

EXPOZICE HRAČEK "BYLO, NEBYLO…"
Do 29. 5. 2016
I pohádky začínají a končí. Tak je to i se stálými muzejními expozicemi. Ve velkém gotickém sále Zámku Pardubice v květnu skončí příběh hraček. Návštěvníci se s vystavenými hračkami mohou rozloučit právě poslední den 29. 5., kdy bude vstupné zdarma.

MUSICA PER GAUDIUM: Na pomezí
1. 6. v 18 h, parkán, vstup zdarma
Soubor mladých interpretů dobové evropské hudby oživí majestátní prostor zámeckého parkánu.
Program souboru Musica per gaudium nazvaný Na pomezí vznikl prolnutím dvou programů. Prvním zdrojem jsou písně různých národů a etnik (písničky ze Slovenska, Makedonie, Bulharska, písně sefardských Židů apod.), druhým skladby italských, španělských a jiných autorů 16.-18. století, jejichž skladby vybízí k podobně přímočaré interpretaci. Tomuto pojetí odpovídá i použitý instrumentář souboru - setkávají se spolu lidové, historické i moderní nástroje (viola da gamba, renesanční i španělská kytara, zobcové flétny, chalumeau, kontrabas, různé etnické a dobové perkuse).

Výstavy:
VELKÁ VÁLKA
Do 25. 9. 2016, Kaňkův sál, vstupné 40 Kč
Výstava opomíjí takzvané velké dějiny a věnuje se osudům běžných lidí. První světová válka je v našem pojetí historií každého z nás. Na osudu mlynáře Jaroslava Kopečného z Třebosic na Pardubicku se seznámíte s předválečnou idylou, jeho vojenskými osudy, zraněním v boji, léčením i návrat zpět domů.

OPEN AIR GALERIE PARKÁN
Do 31. 12. 2016, vstup zdarma
V parkánovém příkopu pardubického zámku jsou instalovány velkoplošné fotografie Štěpána Bartoše o vnímání lidí kolem nás s názvem "Noční chodec". Tuto volně přístupnou galerii pod širým nebem, tzv. open air, můžete navštívit od jara až do podzimu.

Nové expozice:
PARDUBICE - PŘÍBĚH MĚSTA
Pod názvem Pardubice - příběh města vás ve Východočeském muzeu čeká cesta od nejstarších dějin až po vznik Československé republiky v roce 1918.
V prvním patře Zámku Pardubice najdete autentické archeologické nálezy z Pardubic a okolí, například gotický meč z Krchleb. Z období renesance a doby pánu z Pernštejna uvidíte pozůstatky dřevěného pernštejnského potrubí, měšťanský terakotový portál i model tehdejší podoby hradu Kunětická hora. Věžní hodinový stroj z pardubického zámku a barokní hodiny pardubického hodináře Bielauscheka zastupují období baroka a třicetileté války. Z 19. století ukážeme ruchadlo bratranců Veverkových, kolo Vincence Chomráka nebo měšťanský pokoj. Expozice připomene také významné osobnosti neodmyslitelně spjaté s městem - arcibiskupa Arnošta z Pardubic, pány z Pernštejna, stavitele železnic Jana Pernera, prvního českého letce Jana Kašpara a řadu dalších. Vstupné 50 Kč.

PROTI PROUDU ČASU - PARDUBICKO V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU
Při vstupu do nové archeologické expozice se vydáte na dobrodružnou cestu historií. Provede vás od nejstarších dob až po raný středověk v našem regionu.
Těšit se můžete zejména na fascinující poklad ze Lžovic, nádherné rekonstrukce žárových hrobů z doby popelnicových polí, jedinečnou plastiku kozla z doby kamenné z Třebosic a mnoho dalšího. Součástí expozice je i hmatová stezka "Hmatem do pravěku". Vstupné 50 Kč.

Více informací www.vcm.cz

 

Kalendář akcí

Novinky z Facebooku