INFOLINKA 543 211 254

Město pro děti kampaně Sítě mateřských center o.s.

30.10.2009 - Mateřské centrum Klub Ratolest při OCH Blansko se zúčastní celorepublikové kampaně Sítě mateřských center Město pro děti 1.9. – 31.10.2009.

V letošním ročníku chce Síť MC upozornit na stav ekologického chování (nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů, udržitelný rozvoj atd.) a zlepšit osvětu v této oblasti v jednotlivých obcích.

Naše mateřské centrum v rámci kampaně pořádá dotazníkové šetření v prostorách a provozní době Klubu Ratolest a prostřednictvím webových stránek Oblastní charity Blansko –sekce klub ratolest
Dotazníkové šetření od 15.9. do 31.10.2009 včetně zpracování
- předáme získané informace a výstupy Městu Blansko odboru investic ,územního rozvoje a a odboru komunální údržby
- 14.10.2009 v 16,30 hodin setkání se zástupci Města Blanska z odboru investic a kom . údržby nad danou problematikou

Clú tiskovú zprávu čtete zde.


Petra Veselá, koordinátorka
Klub Ratolest při OCH Blansko ,Centrum „PRO“ Blansko
tel.516411400,mob.731428369 email:klubratolest@centrum.cz
www.blansko.charita.cz


 

Kalendář akcí

Novinky z Facebooku