INFOLINKA 543 211 254

Rodinné pasy města Kroměříže

Milá rodino,

naše město věnuje dlouhodobě zvýšenou pozornost rodinám s dětmi. Jedním z palčivých problémů dnešní doby je finanční náročnost při návštěvě volnočasových aktivit a také stále rostoucí náklady rodinného rozpočtu za běžné spotřební nákupy. Proto se zástupci našeho města rozhodli zpřístupnit svým občanům projekt Rodinné pasy, který je založen na poskytování slev rodinám s dětmi.

Mám velkou radost, že se město Kroměříž stalo prvním městem České republiky, které svým obyvatelům tento projekt nabízí. Rodinné pasy fungují v rámci České republiky již od r. 2006, dosud však byly výhradně zaměřeny na velké samosprávní celky – kraje.

S Rodinným pasem můžete využívat slevy nejen v našem krásném městě, ale v celé České republice, Slovensku a Dolním Rakousku. Nakupujte, cestujte, sportujte… poznejte naše město i vzdálené kouty České republiky -  to vše vám umožní Rodinné pasy.   

Využijte naší nabídky, registrujte se a získejte zdarma kartu Rodinný pas.

Věřím, že projekt Rodinné pasy přinese nejen úsporu Vašemu rodinnému rozpočtu, ale zároveň obohatí společné chvíle strávené s rodinou.

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

místostarosta města Kroměříž

a patron projektu Rodinné pasy


 

 

KOMU JE PROJEKT URČEN
  • Projekt Rodinné pasy města Kroměříže je určen pro všechny rodiny                  (i neúplné), s alespoň jedním dítětem do věku 18 let, trvale žijící ve městě Kroměříž.
  • Registrace do projektu a vydání karty je pro rodiny ZDARMA.
  • Karty (maximálně 2 karty do rodiny) jsou zasílány na adresu uvedenou při registraci.
  • Držiteli karty jsou dospělé osoby - rodiče, osoby mající dítě v péči apod.

ROZSAH NABÍZENÝCH VÝHOD - slevy

Držitelé karty Rodinný pas mohou využívat slevy z oblasti:

  • kultury
  • sportu
  • spotřebních nákupů (např. oděvy, elektronika, sportovní potřeby)
  • ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené)
  • volnočasových aktivit
Slevy na služby poskytovatelů se pohybují v rozmezí 5 - 20%, u volnočasových aktivit až 50%. Jedná se nejčastěji           o poskytovatele, kteří jsou příspěvkovými organizacemi kraje, obcí a měst - muzea, koupaliště, divadla, památkové objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce.
Držitelé karty Rodinný pas města Kroměříže mohou využívat slevy u zapojených poskytovatelů v rámci celé České republiky, Dolním Rakousku a Slovensku.
                                                                                                           
  Označení poskytovatele

POZOR - VAROVÁNÍ

Milé rodiny,

společné nákupy energií organizované městem Kroměříží jsou významnou a hojně využívanou možností jak ušetřit na nákladech za bydlení. Bohužel kromě obyvatel města, kteří se do společné aukce zapojili, využívají nebo spíše zneužívají této myšlenky podomní prodejci. Ti se vydávají za zprostředkovatele nabízející připojení k této aktivitě. Místo zapojení se do společných nákupů energií však ve skutečnosti nevědomým občanům, zejména pak seniorům, předkládají smlouvu, jejímž podpisem přecházejí ke konkrétnímu dodavateli energií, pro nějž vykutálení podomní prodejci pracují.  Upozorňujeme, že možnost uzavřít smlouvu o zapojení se do společných nákupů energií je nabízena v městem inzerovaných termínech VÝHRADNĚ v budově „B“ Městského úřadu Kroměříž na Husově náměstí 534 (kancelář č. 207) pracovnicí společnosti eCENTRE. Navíc podomní prodej (k němuž patří i nabídky služeb v domácnostech) je v Kroměříži ZAKÁZÁN nařízením města Kroměříže č. 3/2013 (tržní řád). V případě, že tedy u vás zazvoní podomní obchodník nabízející zapojení do společných nákupů energií, neprodleně volejte městskou policii na telefonním čísle 156.

 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

Místostarosta a garant aktivity v Kroměříži

 

Turistická nabídka Kroměříže je už potřetí HITem sezony!

Kroměřížská radnice opět sklízí úspěchy na poli podpory cestovního ruchu. Projekt KROMĚŘÍŽ 2016: V BARVÁCH, SVĚTLE, UMĚNÍ, který město společně se svými partnery připravilo jako hlavní novinku a atrakci letošní turistické sezony, získal titul HIT sezony 2016 v nekomerční kategorii. Čtěte zde...

Co vidět v Kroměříži...

Když poprvé zavítáte do Kroměříže, očekáváte zážitky spojené s Arcibiskupským zámkem a jeho obrazárnou, návštěvou Podzámecké nebo Květné zahrady, Biskupské mincovny, nebo se těšíte na vyhlášené víno z arcibiskupských sklepů.

A pak náhle objevíte, co jste nečekali. Genius loci, duch Kroměříže.

Objevíte, že všechna ta nádhera je propojena ještě navíc kroměřížskými uličkami, náměstími, kostely, je prosycena kulturou a uměním a vytváří jeden celek - město Kroměříž. Toto propojení dává městu s téměř devítisetletou historií jedinečný a neopakovatelný ráz. Objevte památky Kroměříže s www.mojekromeriz.cz.

MINCE DENNĚ S ADROU A RODINNÝMI PASY

Vaše dary do programu Mince denně zajišťují rychlou pomoc, nutnou zdravotní péči a pitnou vodu lidem, kteří žijí v chudobě, nebo je postihla přírodní katastrofa. 
Děkujeme, že pomáháte s námi!

 

Kalendář akcí

Novinky z Facebooku
Šikovné srdce