INFOLINKA 543 211 254

Rodinné pasy města Kroměříže

Milá rodino,

naše město věnuje dlouhodobě zvýšenou pozornost rodinám s dětmi. Jedním z palčivých problémů dnešní doby je finanční náročnost při návštěvě volnočasových aktivit a také stále rostoucí náklady rodinného rozpočtu za běžné spotřební nákupy. Proto se zástupci našeho města rozhodli zpřístupnit svým občanům projekt Rodinné pasy, který je založen na poskytování slev rodinám s dětmi.

Mám velkou radost, že se město Kroměříž stalo prvním městem České republiky, které svým obyvatelům tento projekt nabízí. Rodinné pasy fungují v rámci České republiky již od r. 2006, dosud však byly výhradně zaměřeny na velké samosprávní celky – kraje.

S Rodinným pasem můžete využívat slevy nejen v našem krásném městě, ale v celé České republice, Slovensku a Dolním Rakousku. Nakupujte, cestujte, sportujte… poznejte naše město i vzdálené kouty České republiky -  to vše vám umožní Rodinné pasy.   

Využijte naší nabídky, registrujte se a získejte zdarma kartu Rodinný pas.

Věřím, že projekt Rodinné pasy přinese nejen úsporu Vašemu rodinnému rozpočtu, ale zároveň obohatí společné chvíle strávené s rodinou.

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

místostarosta města Kroměříž

a patron projektu Rodinné pasy


 

 

KOMU JE PROJEKT URČEN
 • Projekt Rodinné pasy města Kroměříže je určen pro všechny rodiny                  (i neúplné), s alespoň jedním dítětem do věku 18 let, trvale žijící ve městě Kroměříž.
 • Registrace do projektu a vydání karty je pro rodiny ZDARMA.
 • Karty (maximálně 2 karty do rodiny) jsou zasílány na adresu uvedenou při registraci.
 • Držiteli karty jsou dospělé osoby - rodiče, osoby mající dítě v péči apod.

ROZSAH NABÍZENÝCH VÝHOD - slevy

Držitelé karty Rodinný pas mohou využívat slevy z oblasti:

 • kultury
 • sportu
 • spotřebních nákupů (např. oděvy, elektronika, sportovní potřeby)
 • ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené)
 • volnočasových aktivit
Slevy na služby poskytovatelů se pohybují v rozmezí 5 - 20%, u volnočasových aktivit až 50%. Jedná se nejčastěji           o poskytovatele, kteří jsou příspěvkovými organizacemi kraje, obcí a měst - muzea, koupaliště, divadla, památkové objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce.
Držitelé karty Rodinný pas města Kroměříže mohou využívat slevy u zapojených poskytovatelů v rámci celé České republiky, Dolním Rakousku a Slovensku.
                                                                                                           
  Označení poskytovatele
.....

Týden pro rodinu

u příležitosti prvního výročí zapojení do projektu Rodinné pasy chystá město Kroměříž na přelomu května a června akci pro rodiny "Týden pro rodinu"


 
.....

ZVEME VÁS...

KVĚTEN v Kroměříži

Sobota 21.5.2016 - bohatý program pro všechny

 • Středověká slavnost zavede v tomto roce své příznivce a návštěvníky do 14. století. Do období, kdy žil Karel IV., jehož 700. výročí narození je letos připomínáno mnohými kulturními i společenskými akcemi i dlouhodobými projekty v rámci celého Česka i za hranicemi, a zároveň také Jan Milíč z Kroměříže, Karlův vrstevník, spolupracovník a od jisté doby i odpůrce. Právě těmto dvěma osobnostem je letošní Středověká slavnost věnována a má za cíl stát se oslavou jejich myšlení i konání.
 • Májový kumštýřský jarmark na Velkém náměstí se letos koná při příležitosti Středověkých slavností města Kroměříže.
 • Den otevřených sklepů - Sklepy pod Arcibiskupským zámkem - ochutnávka vína v kombinaci se sýry z mlékárny Kroměříž a Bystřice pod Hostýnem nebo jen degustace vín, k poslechu zahrají muzikanti.
 • 15.ročník - Top móda 2016 - Arcibiskupský zámek Kroměříž, moderuje Jan Čenský, zpívá Jiří Korn.

Sledujte s námi  www.mojekromeriz.cz a www.kromeriz.eu


Turistická nabídka Kroměříže je už potřetí HITem sezony!

Kroměřížská radnice opět sklízí úspěchy na poli podpory cestovního ruchu. Projekt KROMĚŘÍŽ 2016: V BARVÁCH, SVĚTLE, UMĚNÍ, který město společně se svými partnery připravilo jako hlavní novinku a atrakci letošní turistické sezony, získal titul HIT sezony 2016 v nekomerční kategorii. Čtěte zde...

Co vidět v Kroměříži...

Když poprvé zavítáte do Kroměříže, očekáváte zážitky spojené s Arcibiskupským zámkem a jeho obrazárnou, návštěvou Podzámecké nebo Květné zahrady, Biskupské mincovny, nebo se těšíte na vyhlášené víno z arcibiskupských sklepů.

A pak náhle objevíte, co jste nečekali. Genius loci, duch Kroměříže.

Objevíte, že všechna ta nádhera je propojena ještě navíc kroměřížskými uličkami, náměstími, kostely, je prosycena kulturou a uměním a vytváří jeden celek - město Kroměříž. Toto propojení dává městu s téměř devítisetletou historií jedinečný a neopakovatelný ráz. Objevte památky Kroměříže s www.mojekromeriz.cz.

MINCE DENNĚ S ADROU A RODINNÝMI PASY

Vaše dary do programu Mince denně zajišťují rychlou pomoc, nutnou zdravotní péči a pitnou vodu lidem, kteří žijí v chudobě, nebo je postihla přírodní katastrofa. 
Děkujeme, že pomáháte s námi!

 

Kalendář akcí

Novinky z Facebooku
Šikovné srdce